امام صادق علیه‌السلام فرمود:
میل به دنیا، مایۀ غم و اندوه است و بى‏‌میلى و زهد به دنیا، مایۀ آسایش دل و پیکر است.

منفعت‌طلبی در بحران فوتبال ایران

منفعت‌طلبی در بحران فوتبال ایران

صید ماهی از آب گل‌آلود فوتبال بحرانی ایران در شرایطی است که مجموعه وزارت ورزش و جوانان اکنون با استفاده از قدرت دیپلماسی ورزشی به دنبال حل مشکل سرخ‌آبی‌ها است.