امام صادق علیه‌السلام فرمود:
میل به دنیا، مایۀ غم و اندوه است و بى‏‌میلى و زهد به دنیا، مایۀ آسایش دل و پیکر است.

آرشیو ماهانه : دسامبر 2023

هنر تذهیب ثبت جهانی شد

هنر تذهیب ثبت جهانی شد

هنر تذهیب به عنوان بیست و دومین عنصر میراث فرهنگی ناملموس ایران در هجدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو در بوتسوانا ثبت شد.

جشن سده جهانی شد

جشن سده جهانی شد

جشن سده به عنوان بیست‌و‌چهارمین عنصر میراث‌ فرهنگی ناملموس ایران در پرونده‌ای مشترک با تاجیکستان، در هجدهمین نشست کمیته جهانی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو در بوتسوانا ثبت شد.