امام صادق علیه‌السلام فرمود:
میل به دنیا، مایۀ غم و اندوه است و بى‏‌میلى و زهد به دنیا، مایۀ آسایش دل و پیکر است.

برچسب : مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی

پیش شرط مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطرح کرد:

پیش شرط مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید دولت باید پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی زیرساخت‌های لازم را فراهم و از برخی نگرانی‌ها، اطمینان حاصل کند.